Verkoop – for sale

Amulet

Beschrijving:

  • Object: amulet (camea)
  • Materiaal: zilver
  • Afmetingen: 14 cm (L) X 9 cm (B)
  • Datering: 19e (?) eeuw
  • Herkomst: Italië

    

  • Merken: stadmerk Venetië (Tardy 291) en een (later) gehalteteken 800

  • Prijs: € 1.250,=

Een zilveren amulet gedecoreerd met in het midden een kleine plaquette bekroond links en recht met twee engelenvleugels.

Op de plaquette is in het hebreeuws het woord Shaddai שדי  “de almachtige” vermeldt. Boven de plaquette bevindt zich een baldakijn. Aan de baldakijn zit een drielobbig hangoog bevestigd.

Onder de plaquette is een heraldisch (blanco) familiewapen met helm, helmtekens en schild te vinden. Dit wapen is eigenlijk een deurtje wat toegang geeft tot een klein compartiment binnen  in het amulet. In deze (verborgen) ruimte is een rolletje perkament (i.v.m de brosheid ervan niet verwijderd en dus ook  niet onderzocht) opgeborgen. Het perkament zal ongetwijfeld een kabbalistische tekst bevatten met een bezwerende tekst tegen ziekte, onheil en het boze oog.

Aan één zijde van het amulet vinden we als decoratie een priesterkroon of priestermijter en een wierookvat; aan de andere zijde van het amulet zijn tafelen der wet, de zevenarmige menora en een tempelaltaar bevestigd.

Amuletten als deze waren in Italië en andere Mediterrane landen erg populair als bescherming voor de zuigeling tegen het boze oog. De rabbijnen in die tijd waren mordicus tegen deze vrijwel onuitroeibare vorm van bijgeloof. De amuletten werden vaak boven in de wieg  als bescherming  gehangen.

A silver amulet decorated with in the middle a small plaque, on top on the left and right two angels wings. A canopy is located above the plaque. The canopy has a three-lobed eyelet.

On the plaque the word Shaddai  שדי “the almighty” is mentioned in Hebrew.

Below the plaque is a heraldic (blank) family coat of arms with helmet and shield. This shield of arms is actually a small door that gives access to a compartment inside the amulet. In this (hidden) space, a roll of parchment (in terms of its brittleness not removed and therefore not examined) is stored away. The parchment will undoubtedly contain a kabbalistic text with an enchanting text against sickness, evil and the evil eye.

On one side of the amulet we find as decoration a priest’s crown and a censer; on the other side of the amulet the tablets of the law, the seven-armed menorah and a temple altar have been attached.

Amulets like these were very popular in Italy and other Mediterranean countries as protection for the infant against the evil eye. The rabbis at that time were morally opposed to this almost ineradicable form of superstition. These amulets were often hung in the cradle as protection.


Chanoekalamp

Beschrijving:

– Object: Chanoekia
– Materiaal: zilver
– Afmetingen: 20(l)x17(h)x16(d)cm
– Datering: midden 19e eeuw
– Bijzonderheden: huismerk collectie PIG
– Herkomst: Nederland

– Merken: gekroonde V (oude grote werken) gebruikt tussen 1814-1853
– Prijs:  – VERKOCHT –

Een zilveren chanoeka lamp met hebreeuwse inscriptie. Twee leeuwen houden een
gekroond schild vast met daarop een gegraveerde tekst, een rij van acht oliebakjes en een
losse sjamas, het geheel rustend op vier hoge poten. De inscriptie is de zegenspreuk die
wordt gereciteerd bij het aansteken van de lamp.

ברוך אתח ײ אלחינו מלך חעולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לחדלק נר של חנכח